obwód trójkąta rownomocznego o boku długości 2y + 5z

obwód trójkąta rownomocznego o boku długości 2y + 5z
Odpowiedź

Obw = 3(2y+5z) = 6y+15z

Trójkąt równoboczny ma trzy takie same boki, a więc: obw. = 3(2y+5z) obw. = 6y+15z

a=2y + 5z O = 3*a O = 3*(2y + 5z) O = 3*2y+ 3*5z O = 6y+15z

Dodaj swoją odpowiedź