Oblicz wartość liczbową wyrażenia algebraicznego 6x + 7y - 9z dla: a) x = 3 y = -2 z= -5 b) x= 0,1 y= z = 0

Oblicz wartość liczbową wyrażenia algebraicznego 6x + 7y - 9z dla: a) x = 3 y = -2 z= -5 b) x= 0,1 y= z = 0
Odpowiedź

a) x = 3 y = -2 z= -5 6x + 7y - 9z = 6*3+7*(-2)-9*(-5) = 18-14+45 = 49 b) x= 0,1 y= z = 0 6x + 7y - 9z = 6*0,1+7* brak niewiadomej y

Oblicz wartość liczbową wyrażenia algebraicznego 6x + 7y - 9z dla: a) x = 3 y = -2 z= -5 b) x= 0,1 y= z = 0 a)6*3 + 7*(-2) - 9*(-5)= 18-14+45= 49 b)6*0,1+7*0-9*0=0,6

a)6 * 3 + 7 * (-2) + 9 *(-5) = 18 + (-14) + (-45) = 18 + ( - 59 ) = -41 b) 6* 0,1 + 7* 0 + 9*0= 0,6 + 0 = 0,6

Dodaj swoją odpowiedź
Matematyka

Oblicz wartość liczbową wyrażenia algebraicznego: 2 x-3 dla x -3 b 1/5 abc do potęgi 3 dla a -1, b. 25,c-2

Oblicz wartość liczbową wyrażenia algebraicznego: 2 x-3 dla x -3 b 1/5 abc do potęgi 3 dla a -1, b. 25,c-2...

Matematyka

Oblicz wartość liczbową wyrażenia algebraicznego 3x-3y-4 dla x=6 i y=-3. PLS daje naj !!

Oblicz wartość liczbową wyrażenia algebraicznego 3x-3y-4 dla x=6 i y=-3. PLS daje naj !!...

Matematyka

Oblicz wartość liczbową wyrażenia algebraicznego 6x + 7y -9z dla: a) x=3, y= -2 z= -5 b) x= 0,1 y=z= 0

Oblicz wartość liczbową wyrażenia algebraicznego 6x + 7y -9z dla: a) x=3, y= -2 z= -5 b) x= 0,1 y=z= 0...

Matematyka

Oblicz wartość liczbową wyrażenia algebraicznego : a)6x + 2 dla x = 2 b)7c - 2d + 3 dla c = 0,3 d= c)5a + 3 dla a=0,4 d)8r - 7s dla r=7 s =0,7 e)7a - 2b +9c dla a=1,b=-7,c=9 f)0,7a²-1,2b²-9,9c4 dla a = -1 , b=7 ,c=0

Oblicz wartość liczbową wyrażenia algebraicznego : a)6x + 2 dla x = 2 b)7c - 2d + 3 dla c = 0,3 d= c)5a + 3 dla a=0,4 d)8r - 7s dla r=7 s =0,7 e)7a - 2b +9c dla a=1,b=-7,c=9 f)0,7a²-1,2b²-9,9c4 dla a = -1 , b=7 ,c=0...

Matematyka

Oblicz wartość liczbową wyrażenia algebraicznego:   6x+7y-9z=   dla: x=3 y=-2 z=-5  

Oblicz wartość liczbową wyrażenia algebraicznego:   6x+7y-9z=   dla: x=3 y=-2 z=-5  ...