przekątna podstawy graniastosłupa prawidłowego czworokątnego wynosi cztery i sześć dziesiątych centymetra i jest równa wysokości tego graniastosłupa. Oblicz objętość tego graniastosłupa.

przekątna podstawy graniastosłupa prawidłowego czworokątnego wynosi cztery i sześć dziesiątych centymetra i jest równa wysokości tego graniastosłupa. Oblicz objętość tego graniastosłupa.
Odpowiedź

Kwadrat jest rombem, więc nietypowo liczę pole podstawy ze wzoru na pole rombu P = d₁×d₂/2 Pp = 4,6cm × 4,6cm/2 = 21,16/2 = 10,58cm² V = Pp × H V = 10,58cm² × 4,6cm = 48,668cm³

podstawa: 4,6 x 4,6 : 2= 21,16 : 2= 10,58 objętość: 10,58 x 4,6 : 3= 48,668: 3= 16,2226667= 16,(2)

Dodaj swoją odpowiedź