Oblicz pole powierzchni calkowietej ostrosłupa prawidłowego czworokatnego,którego krawędź podstawy wynosi 2,8dm,a krawędź boczna 5dm.

Oblicz pole powierzchni calkowietej ostrosłupa prawidłowego czworokatnego,którego krawędź podstawy wynosi 2,8dm,a krawędź boczna 5dm.
Odpowiedź

1. liczę wysokosć ściany bocznej 1,4² + h² = 5² h² = 25 - 1,96 h² = 23,04 h = 4,8dm 2. pole jednej ściany P = ah/2 P = 2,8×4,8/2 = 6,72dm² 3. Pb = 4× 6,72 = 26,88dm² 4. Pc = Pp + Pb Pc = 7,84dm² + 26,88dm² = 34,72dm²

Pc=Pp+Pb Pc=2,8*2,8+4*1/2*2,8*4,8 Pc=7,84+26,88 Pc=34,72dm²

musisz obliczyc wysokość ściany bocznej : z pitagorasa(liczę na cm nie na dm): 14do kwadratu +x do kwadratu =50 do kwadratu X =48 cm (czyli 4,8 dm) Pc= Pp+pb Ptrójkąta = a*h / 2 P sciany = 2,8dm * 4,8dm/2 =6,72 dm kwadrat Pc=2,8 do kwadratu + 4 * 6,72 = 34,72 dm kwadrat

Dodaj swoją odpowiedź