Obliczyc w jakim stosunku molowym zmieszano N2O z N2O3 jezeli 11dm3 mieszaniny tych gazów reaguje, w tych samych warunkach cisnienia i temperatury, z 27 dm3 wodoru, dajac azot i pare wodna. odp. 3:8

Obliczyc w jakim stosunku molowym zmieszano N2O z N2O3 jezeli 11dm3 mieszaniny tych gazów reaguje, w tych samych warunkach cisnienia i temperatury, z 27 dm3 wodoru, dajac azot i pare wodna. odp. 3:8
Odpowiedź

N2O+H2->N2+H2O N2O3+3H2->N2+3H20 Łącznie masz 11dm3 N2O i N2O3. Załóżmy, że masz xdm3 N2O czyli objętość N2O3 wynosi 11-x. Tak samo postępujesz z wodorem: skoro w pierwszej reakcji zużyto ydm3 wodoru, to w drugiej zużyto 27-y. Zakładasz, że reakcje zachodziły w warunkach normalnych: wtedy aby przereagowało 22,4dm3 N2O zużyłbyś 22,4dm3 H2 więc skoro przereagowało xdm3 N2O to zużyłeś ydm3 wodoru. Taką samą proporcję zapisujesz dla drugiej reakcji, następnie układasz z tego układ równań i rozwiązujesz. Wychodzi Ci jakie miałeś objętości poszczególnych gazów, następnie wiedząc, że 1mol zajmuje 22,4dm3 otrzymane objętości przeliczasz na liczbę moli.

Dodaj swoją odpowiedź