Rozwiaz rownanie 3^X + 3^(X+1)=36 i drugie: 10^(X-4)=2

Rozwiaz rownanie 3^X + 3^(X+1)=36 i drugie: 10^(X-4)=2
Odpowiedź

Rozwiaz rownanie 3^X + 3^(X+1)=36 3^X + (3^X)*3=36 4*(3^X) =36 /:4 3^X=9 x=2 (bo 3^2=9) i drugie: 10^(X-4)=2 X-4=log₁₀ 2 x=4 + log ₁₀ 2

Dodaj swoją odpowiedź