Rozwiąż nierówność: 3coskwadratx-sinkwadratx-1>0 dla x należącego do przedziału od 0 do 2pi obustronnie domknięty.

Rozwiąż nierówność: 3coskwadratx-sinkwadratx-1>0 dla x należącego do przedziału od 0 do 2pi obustronnie domknięty.
Odpowiedź

Rozwiąż nierówność: 3coskwadratx-sinkwadratx-1>0 dla x należącego do przedziału od 0 do 2pi obustronnie domknięty. 3cos²x-sin²x-1>0 3cos²x-(1-cos²x)-1>0 3cos²x- 1+cos²x -1>0 4cos²x -2>0 4cos²x >2 /:4 cos²x >1/2 (c0sx-√1/2)(c0sx+√1/2)>0 c0sx=t, t∈<-1;1> (t-√2 /2)(t+√2 /2)>0 t=√2 /2 lub t=-√2 /2 patrabola ramiona w góre t>√2 /2 lub t<-√2 /2 c0sx>√2 /2 lub c0sx<-√2 /2 x∈<0;π/4>u3/4π;5/4π>u<7/4π;2π>

Dodaj swoją odpowiedź