Dlaczego na większości dezodorantów zamieszczone jest ostrzeżenie przed ogrzewaniem do wysokiej temperatury ?

Dlaczego na większości dezodorantów zamieszczone jest ostrzeżenie przed ogrzewaniem do wysokiej temperatury ?
Odpowiedź

Ponieważ w dezodorantach znajdują się łatwopalne związki i gazy. Ponadto ogrzewanie prowadzi do wzrostu ciśnienia gazów które pod wpływem temp. zwiększają swoją objętość co może doprowadzić do rozszczelnienia pojemnika. W połączeniu z źródłem ognia może doprowadzić do wybuchu.

Powodem umieszczenia ostrzezenia na dezodorantach jest to ze pod wplywem ogrzewania zmienia sie cisnienie w zbiornikach zamknietych wypelnionych gazem. pod wplywem ogrzewania cisnienie moze spowodowac rozszczelnienie i wybuch gazów co moze spowodowac popazenie oraz rany w skutek odlamkow opakowania.

Gdyż w przypadku niedostatecznej wentylacji istnieje możliwość powstania związków wybuchowych. Ponadto zawierają one propan/butan, a jak wiadomo ich mieszaniny są gazami palnymi, a co za tym idzie jest duże zagrożenie pożarowe oraz wybuchowe.

Dodaj swoją odpowiedź