Dlaczego na większości dezodorantów zamieszczone jest ostrzeżenie przed ogrzewaniem do wysokiej temperatury ?

Dlaczego na większości dezodorantów zamieszczone jest ostrzeżenie przed ogrzewaniem do wysokiej temperatury ?
Odpowiedź

Ponieważ w dezodorantach znajdują się łatwopalne związki i gazy. Ponadto ogrzewanie prowadzi do wzrostu ciśnienia gazów które pod wpływem temp. zwiększają swoją objętość co może doprowadzić do rozszczelnienia pojemnika. W połączeniu z źródłem ognia może doprowadzić do wybuchu.

Powodem umieszczenia ostrzezenia na dezodorantach jest to ze pod wplywem ogrzewania zmienia sie cisnienie w zbiornikach zamknietych wypelnionych gazem. pod wplywem ogrzewania cisnienie moze spowodowac rozszczelnienie i wybuch gazów co moze spowodowac popazenie oraz rany w skutek odlamkow opakowania.

Gdyż w przypadku niedostatecznej wentylacji istnieje możliwość powstania związków wybuchowych. Ponadto zawierają one propan/butan, a jak wiadomo ich mieszaniny są gazami palnymi, a co za tym idzie jest duże zagrożenie pożarowe oraz wybuchowe.

Dodaj swoją odpowiedź
Fizyka

Dlaczego na większości dezodorantów zamieszczone jest ostrzeżenie przed ogrzewaniem do wysokiej temperatury ?

Dlaczego na większości dezodorantów zamieszczone jest ostrzeżenie przed ogrzewaniem do wysokiej temperatury ?...

Fizyka

Dlaczego na większości dezodorantów zamieszczone jest ostrzeżenie przed ogrzewaniem do wysokiej temperatury?

Dlaczego na większości dezodorantów zamieszczone jest ostrzeżenie przed ogrzewaniem do wysokiej temperatury?...

Fizyka

Dlaczego na większości dezodorantów zamieszczone jest ostrzeżenie przed ogrzewaniem do wysokiej temperatury?

Dlaczego na większości dezodorantów zamieszczone jest ostrzeżenie przed ogrzewaniem do wysokiej temperatury?...

Fizyka

Dlaczego na większości dezodorantów zamieszczone jest ostrzeżenie przed ogrzewaniem do wysokiej temperatury??

Dlaczego na większości dezodorantów zamieszczone jest ostrzeżenie przed ogrzewaniem do wysokiej temperatury??...

Fizyka

dlaczego na większości dezodorantów zamieszczone jest ostrzeżenie przed ogrzewaniem do wysokiej temperatury?

dlaczego na większości dezodorantów zamieszczone jest ostrzeżenie przed ogrzewaniem do wysokiej temperatury?...