w równoległoboku kąt zewnętrzny ma trzy razy większą rozwartość od przyległego do niego kąta wewnętrznego.Jakie są rozwartości kątów wewnętrznych tego równoległoboku?

w równoległoboku kąt zewnętrzny ma trzy razy większą rozwartość od przyległego do niego kąta wewnętrznego.Jakie są rozwartości kątów wewnętrznych tego równoległoboku?
Odpowiedź

w równoległoboku kąt zewnętrzny ma trzy razy większą rozwartość od przyległego do niego kąta wewnętrznego.Jakie są rozwartości kątów wewnętrznych tego równoległoboku? α+3α=180⁰ 4α=180⁰ /:4 α=45⁰ 180⁰-α=135⁰ katy figury: 45⁰-kat ostry 135⁰-kat rozwarty

kąt zewnętrzny ma trzy razy większą rozwartość od przyległego do niego kąta wewnętrznego więc x + 3x = 180° 4x = 180° x = 45° - kąt wewnętrzny równoległoboku czyli (360° - 2×45°):2 = 270°:2 = 135° - kąt rozwarty w równoległoboku odp. Kąty tego równoległoboku to: 135°, 135°,45°,45°

Dodaj swoją odpowiedź