Epikureizm i Stoicyzm

Epikureizm - nakazuje człowiekowi wierzyć świadectwu zmysłów, cieszyć się życiem i korzystać z jego radości. „Dobro to przyjemność-, czyli brak bólu” wg wyznawców tego nurtu. Epikurejczycy odrzucają wiarę w siły pozaziemskie, głoszą pochwałę życia na ziemi. Nazwa pochodzi od twórcy - Epikur, żyjącego na przełomie III i II w. p.n.e. Nie należy jednak mylić tego nurtu z hedonizmem, który rozwinął się później i preferował skrajna chęć użycia wszelkich możliwości rozkoszy.

Epikureizm był zdecydowanie bardziej umiarkowany, wyznawcy tego nurtu wręcz gotowi byli zrezygnować z przyjemności dlatego, by nie poznać również goryczy cierpienia. Epikurejczycy są rozważni-, jeśli wyrzeczenie się uciech ma być zarazem ucieczką przed bólem – godzą się na to.

Chcą wieść uporządkowane życie, w zgodzie z natura wśród przyjaciół- tu na ziemi, bo w życie przyszłe nie wierzą. Epikur założył własną szkołę, a jej hasło widniało na frontonie bramy: „carpe diem”. Recepta na szczęście – wyzbyć się lęku przed śmiercią i przed bogami. Jesteśmy tylko dotąd, dopóki żyjemy, „Nic śmierci do nas”. Korzystajmy z życia, bo mija i więcej nie wraca.

Stoicyzm - Jest to nurt materialistyczny, utworzony w III w p.n.e. Przez Zenona z Kition. Wg filozofów tego nurtu, człowiek, aby osiągnąć szczęście musi zachować równowagę duchową, powagę, spokój i trzeźwość umysłu. Rządzić człowiekiem powinien „rozum, nie namiętności”.

Stoik to ktoś, kto nie poddaje się emocjom, żyje zgodnie z natura, wyrzeka się dóbr przemijających, w zamian, za co osiąga szczęście. Stąd właśnie o ludziach, którzy spokojnie i z „kamienną twarzą” przyjmują ciosy i dary losu mówimy, że cechuje ich „stoicki spokój”. Najwyższym dobrem człowieka jest szczęście.

Człowiek szczęśliwy - to człowiek wyzwolony od pożądań i namiętności, kierujący się rozumem. Człowiek obojętny wobec cierpienia i wobec radosnych zdarzeń, zachowując stoicki spokój obroni się przed bólem. Recepta na szczęśliwe życie jest zachowanie równowagi ducha. Wyjście ostateczne to samobójstwo.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

wyjaśnij co to jest epikureizm i stoicyzm

wyjaśnij co to jest epikureizm i stoicyzm...

Język polski

Co oznacza: Sceptycyzm, Epikureizm i Stoicyzm?

Co oznacza: Sceptycyzm, Epikureizm i Stoicyzm?...

Język polski

Siema, czy ktos wie, co oznacza epikureizm i stoicyzm? Potrzebuje na jutro i ważne

Siema, czy ktos wie, co oznacza epikureizm i stoicyzm? Potrzebuje na jutro i ważne...

Język polski

Pani prosiła, aby "na chłopski rozum" wyjaśnić pojęcie epikureizm i stoicyzm.

Pani prosiła, aby "na chłopski rozum" wyjaśnić pojęcie epikureizm i stoicyzm....

Język polski

Wyjaśnij pojęcia cynizm epikureizm i stoicyzm proszę potrzebuję jak najszybciej!

Wyjaśnij pojęcia cynizm epikureizm i stoicyzm proszę potrzebuję jak najszybciej!...

Język polski

Korzystać z życia. jaka to filozofia-epikureizm czy stoicyzm?

Korzystać z życia. jaka to filozofia-epikureizm czy stoicyzm?...