Oblicz skład procentowy (procent masowy) alkenu o 4 atomach węgla

Oblicz skład procentowy (procent masowy) alkenu o 4 atomach węgla
Odpowiedź

buten - C4H8   C = 12u H = 8u C4H8 = 12*4 + 8 = 48+ 8 = 56u   56u - 100% 48u - x % x = 86% (ok. 86%, wychodzi dużo cyfr po przecinku ;))

Dodaj swoją odpowiedź