oblicz zawartość procentową pierwiwstków w SO3

oblicz zawartość procentową pierwiwstków w SO3
Odpowiedź

SO₃   m (S) = 32u m (0) = 16u m (O₃) = 16u*3 =48u   m (SO₃)=48u+32u=80u   procent masowy siarki: [latex]frac{32u}{80u} * 100\%=40\%[/latex] procent masowy tlenu: [latex]frac{48u}{80u}*100\%=60\%[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź