Znaczenie gipsu, kredy, marmuru w przyrodzie zastosowanie w przemyśle gospodarczym.

Znaczenie gipsu, kredy, marmuru w przyrodzie zastosowanie w przemyśle gospodarczym.
Odpowiedź

Gips, minerał, uwodniony siarczan(VI) wapnia CaSO4 · 2H2O, krystalizuje w układzie jednoskośnym. W wyniku ogrzewania traci częściowo wodę, przechodząc w temperaturze 120-130 °C w gips palony CaSO4· 1/2H2O, będący materiałem zaprawowym, ponieważ łatwo pobiera wodę i twardnieje.   Kreda-ostatni okres ery mezozoicznej, trwający około 80 milionów lat (od 145,5 ± 4,0 do 65,5 ± 0,3 mln lat temu). Kreda dzieli się na dwie epoki: wczesną Marmur -z punktu widzenia geologicznego to skała metamorficzna, która powstała z przeobrażenie wapieni (lub rzadziej z przeobrażenia dolomitów). Jej głównym składnikiem jest kalcyt krystaliczny lub dolomit (marmur, gdzie głównym składnikiem jest właśnie dolomit geolodzy nazywają marmurem dolomitowym). Krócej mówiąc marmur tworzy się ze skrystalizowanego wapienia przy udziale wysokiej temperatury i ciśnienia w skorupie ziemskiej, co powoduje zmianę w jego strukturze i wyglądzie. W marmurze znajdziemy takie same skamieniałości jak w wapieniach, co potwierdza pochodzenie tej skały.  

Dodaj swoją odpowiedź