Podaj dowody potwierdzające, że każde ciało zbudowane jest z atomów i cząsteczek. Przynajniej 3 przykłady.  

Podaj dowody potwierdzające, że każde ciało zbudowane jest z atomów i cząsteczek. Przynajniej 3 przykłady.  
Odpowiedź

-dyfuzja-czyli samorzutne mieszanie się cząsteczek i atomów roznych substanicji -rozpuszczanie się (niektórych)ciał stałych w cieczach -mieszanie się cieczy -zmiany stanu skupienia

Dodaj swoją odpowiedź