1.Napisz reakcję addycji: a)wodoru do propenu b)chloru do butenu c)chlorowodoru do etenu 2.Oblicz zawartość procentową C i H oraz ich stosunek w cząsteczce etenu.

1.Napisz reakcję addycji: a)wodoru do propenu b)chloru do butenu c)chlorowodoru do etenu 2.Oblicz zawartość procentową C i H oraz ich stosunek w cząsteczce etenu.
Odpowiedź

Zad1 a) CH2=CH-CH3 + H2---->CH3-CH2-CH3 b) CH3-CH=CH-CH3 + Cl2---->CH3-CH(Cl)-CH(Cl)-CH3 c) CH2=CH2 + HCl---->CH3-CH2-Cl   Zad2 mC2H4=2*12u+4*1u=28u %C = (24/28)*100% = 85,7% C %H = (4/28)*100% = 14,3% H   mC : mH = 24 : 4 mC : mH = 6 : 1

Dodaj swoją odpowiedź