Dam najlepsze..!   Oblicz rozp. HgCl₂ w temp. 60⁰C jeżeli po całkowitym odparowaniu wody z 36g nasyconego roztworu w temp. 60⁰C uzyskano 6g HgCl₂.  Proszę żeby były wypisane dane i szukane.. To na jutro.. :)

Dam najlepsze..!   Oblicz rozp. HgCl₂ w temp. 60⁰C jeżeli po całkowitym odparowaniu wody z 36g nasyconego roztworu w temp. 60⁰C uzyskano 6g HgCl₂.  Proszę żeby były wypisane dane i szukane.. To na jutro.. :)
Odpowiedź

DANE: mr=36g roztworu ms=6g HgCl₂ SZUKANE: mw=? R=? mw=mr-ms=36-6 = 30g wody R = ms*100g/mw R = 6*100/30 R = 20g

Dodaj swoją odpowiedź