1. Podaj rodzaj i liczbe atomoów w cząsteczkach: a) 4 Cl₂ b) 3 P₄ c) 5 K₂O d) 2 Cl₂O₅ e) 3 H₂SO₄

1. Podaj rodzaj i liczbe atomoów w cząsteczkach: a) 4 Cl₂ b) 3 P₄ c) 5 K₂O d) 2 Cl₂O₅ e) 3 H₂SO₄
Odpowiedź

a) 4 Cl₂ - 8 atomów chloru b) 3 P₄ - 12 atomów fosforu c) 5 K₂O - 10 atomów potasu i 5 atomów tlenu d) 2 Cl₂O₅ - 4 atomy chloru i 10 atomów tlenu e) 3 H₂SO₄ - 6 atomów wodoru, 3 atomy siarki i 12 atomów tlenu

a) 8 atomów chloru b) 12 atomów fosforu c) 10 atomów potasu  i 5 atomów tlenu d)4 atomów Chloru i 10 tlenu e) 6 atomów wodoru ,m3 atomy siarki i 12 atomów tlenu  

Dodaj swoją odpowiedź