Napisz wzór sumaryczny alkonu o : a) 12 atomach węgla b) 18 atomach węgla c) 52 atomach wodoru

Napisz wzór sumaryczny alkonu o : a) 12 atomach węgla b) 18 atomach węgla c) 52 atomach wodoru
Odpowiedź

C12H26 C18H38 C25 H52

Alkany: Wzór ogólny: [latex]C_nH_2n+2[/latex] a) [latex]C_1_2H_2_*_1_2_+_2[/latex]  [latex]C_1_2H_2_8[/latex] b) [latex]C_1_8H_2_*_1_8_+_2 C_1_8H_3_8[/latex]  c) [latex]C_2_5H_5_2 [/latex]  Pozdrawiam, kate66 ;)

Dodaj swoją odpowiedź