Podaj różnice między tkanką chrzęstną a tkanką gąbczastą

Podaj różnice między tkanką chrzęstną a tkanką gąbczastą
Odpowiedź

Tkanka chrzęstna : - wyróżniamy 3 rodzaje tej tkanki : szklista, elastyczna, włóknista - jest nieunerwiona - jest nieunaczyniona - występuje w krążkach miedzykręgowych w kręgosłupie stanowi rusztowanie niektórych narzędów np. krtani - w okresie rozwoju zarodkowego buduje cały szkielet - wystepują komórki zwane chondrocytami   Tkanka kostna : - są 2 raodzaje tej tkanki : gąbczasta i zbita - bogato unaczyniona - dobrze unerwiona - buduje kości będące podstawowymi elamentami szkieletu - posiada komórki zwane osteocytami - składa sie ze związków organicznych i nie organicznych        

Dodaj swoją odpowiedź