Podaj przynajmniej po jednym przykładzie pierwiastków chemicznych, których nazwy pochodzą od: a) nazw miast b) określeń ich właściwości fizycznych

Podaj przynajmniej po jednym przykładzie pierwiastków chemicznych, których nazwy pochodzą od: a) nazw miast b) określeń ich właściwości fizycznych
Odpowiedź

a)terb od miasta Ytterby, hel, radon,berkel(Berkeley), kaliforn b)aktyn- oznacza promień, neon, brom, chlor   

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

Nazwy niektórych pierwiastków chemicznych pochodzą od innych nazw lub określeń.Wyszukaj w układzie okresowym i podaj przynajmniej po jednym przykładzie pierwiastków chemicznych,których nazwy pochodzą od: a) nazw państw- ..................................

Nazwy niektórych pierwiastków chemicznych pochodzą od innych nazw lub określeń.Wyszukaj w układzie okresowym i podaj przynajmniej po jednym przykładzie pierwiastków chemicznych,których nazwy pochodzą od: a) nazw państw- ....................

Chemia

CHEMIA NOWEJ ERY 1 GIMNAZJUM Nazwy niektórych pierwiastków chemicznych pochodzą od innych nazw lub określeń. Wyszukaj w układzie okresowym i podaj przynajmniej po jednym przykładzie pierwiastków chemicznych  , których nazwy pochodzą od : a) nazwy państw :

CHEMIA NOWEJ ERY 1 GIMNAZJUM Nazwy niektórych pierwiastków chemicznych pochodzą od innych nazw lub określeń. Wyszukaj w układzie okresowym i podaj przynajmniej po jednym przykładzie pierwiastków chemicznych  , których nazwy pochodzą od : ...