Z jaką prędkością obracają się koła?   Średnica kół trzednich traktora wynosi d₁=1 m, zaś kół tylnych d₂=2 m. Traktor jedzie z prędkością v=11,3 km/h. Ile obrotów wykona koło przednie, a ile tylne w czasie T=10 s ?

Z jaką prędkością obracają się koła?   Średnica kół trzednich traktora wynosi d₁=1 m, zaś kół tylnych d₂=2 m. Traktor jedzie z prędkością v=11,3 km/h. Ile obrotów wykona koło przednie, a ile tylne w czasie T=10 s ?
Odpowiedź

v=11,3km/h = 3,1 m/s t=10s d1=1m d2=2m r1=0,5m r2=1m szukane: s=?; k1 i k2=?; o1 i o2=? obliczam dlugosc okregu kola k1=2*3,14*0,5=3,14m k2=2*3,14*1m=6,28m obliczam droge 3.1m/s *10s=31m obliczam ilosc obrotow o1=31m/ 3,14m= 9,9 obrotow o2=31m/6,28m= 4,9 obrotow małe kola zrobią 9,9 obrotow, a duze 4,9.

Dodaj swoją odpowiedź