Podaj charakterystyczne cechy klimatu strefy umiarkowanej na przykładzie Polski

Podaj charakterystyczne cechy klimatu strefy umiarkowanej na przykładzie Polski
Odpowiedź

Występują 4 pory roku, Klimat przejściowy 

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Zagadnienia na egzamin maturalny z geografii

7. Omów główne wydarzenia geologicznew dziejach Ziemi. Omów genezę lodowców i łądolodów i ich wpływ na rzeźbę Ziemi.
9. Omów działalność erozyjną wód płynących uwzględniając czynniki wpływające na jej zróżnicowanie.