wypisz izomery heksanu na dzisiaj poproszę z góry dziękuje :D

wypisz izomery heksanu na dzisiaj poproszę z góry dziękuje :D
Odpowiedź

heksan 2-metylopentan 3-metylopentan 2,2-dimetylobutan 2,3-dimetylobutan   Sama rozrysowałam :D Liczę za to na  naj :)

Dodaj swoją odpowiedź