schematyczne rysunki przedstawiają kolejne etapy podziału mejotycznego komórki. Podpisz rysunki zgodnie ze wskazówkami i opisz proces jaki przedstawiają, tak aby powstała spójna i logiczna notatka na temat mejozy

schematyczne rysunki przedstawiają kolejne etapy podziału mejotycznego komórki. Podpisz rysunki zgodnie ze wskazówkami i opisz proces jaki przedstawiają, tak aby powstała spójna i logiczna notatka na temat mejozy
Odpowiedź

Mejoza jest to podział redukcyjny komórek diploidalnych. Liczba podziałów w procesie wynosi dwa i z jednej komórki macierzystej powstają cztery komórki potomne. Pierwszym etapem jest Profaza I w której wyobrąbniają się chromosomy w postaci długich i cienkich nici. Chromosomy te łączą się ze sobą, tworząc pary czy tak zwane Biwalenty. Zachodzi tu zjawisko crossing-over, czyli pękanie i wzajemna wymiana odpowiadających sobie położeniem odcinków między chromosomami. Pod koniec Profazy I rozpada się otoczka jądrowa i jąderko, zaczyna pojawiać się wrzeciono podziałowe. W Metafazie I wrzeciono podziałowe jest już uformowane i biwalenty ustawiają się w jego płaszczyźnie równikowej. Kolejnym etapem jest Anafaza I w której w wyniku skracania się włókienek wrzeciona, chromosomy wędrują do przeciwległych biegunów komórki. W Telofazie I zanika wrzeciono podziałowe, a chromosomy zostają otoczone otoczką jądrową i ulegają częściowej dekondensacji. Zachodzi proces cytokinezy. W następstwie jest Profaza II w której zaczyna się organizować wrzeciono podziałowe, chromosomy ulegają kondensacji, zanika otoczka jądrowa. W Metafazie II chromosomy ustawiają się w płaszczyźnie równikowej uformowanego już wrzeciona. Następnie jest Anafaza II gdzie włókienka wrzeciona skracają się w wyniku czego pękają centromery i chromosomy dzielą się na chromatydy, które jako chromosomy potomne wędrują do przeciwległych biegunów komórki. Natomiast w ostatniej fazie podziału mejotycznego w Telofazie II  zaczyna się odtwarzanie otoczek jądrowych wokól czterach chromosomów. Chromosomy ulegają dekondensacji. Zachodzi cytokineza i powstają cztery komórki o zredukowanej o połowę liczbie cheomosomów, które mają także zredukowaną ilość matriału genetycznego.

Dodaj swoją odpowiedź