praca kontrolna . w tabeli scharakteryzuj elementy komorki zwierzecej np: budowa , jakie funcje spelnia . bardzo prosze o rozwianie . Z gory bardzzzzzzoooooo dziekuje ;)

praca kontrolna . w tabeli scharakteryzuj elementy komorki zwierzecej np: budowa , jakie funcje spelnia . bardzo prosze o rozwianie . Z gory bardzzzzzzoooooo dziekuje ;)
Odpowiedź

- Błona komórkowa - Jądro komórkowe - Cytoplazmatyczny system wakuolarny - Siateczka śródplazmatyczna (ER) - Aparat Goldiego - Lizosomy - Rybosomy - Cytoplazma podstawowa - Mitochondrium   a) Błona komórkowa (tak zwana plazmolema ) zbudowane z trzech warstw Skrajnie położone są dwie warstwy białkowe , a pomiędzy nimi znajduje się Warstwa lipidowa. Ostatecznie ma ona strukturę mozaikową.Plazmoleme tworzy Wpuklenie ,łączące się czasem z systemem błon cytoplazmy. Dzięki nim zachowuje się jakby była porowata.Wykazuje też selektywną przepuszczalność,która jest jej istotną właściwością.Przenikanie cząsteczek przez błonę zależy od ich wielkości , ładunku elektrycznego ,rozpuszczalność w lipidach przez błonę komórkową odbywa się odbywa się ruch jonów i cząsteczek na zasadzie osmozy oraz wbrew gradientowi stężeń ,ze zużyciem energii. Plazmolema nie jest tworem statycznym , może zmieniać swoją powierzchnię i przepuszczalność ,jak tworzyć i zamykać pory. Wchłanianie substancji do wnętrza komórki odbywa się też niezależnie od przepuszczalności plazmolemy , w ten sposób ,że błona tworzy wpuklenie ,obejmując substancję wchłaniane , a następnie wpuklenie to odłącza się od błony i wpada do środka komórki. Gdy w ten sposób ulegają pochłonięciu cząsteczki stałe , mówimy fagocytozie , gdy płynne o pinocytozie . Wydalanie z komórki to cytopempsja (egzocytoza).Opisowa błona nosi nazwę elementarnej. b) Jądro komórkowe – w żywej komórce na tle cytoplazmy widać jaśniejsze jądro z jednym lub kilkoma jąderkami komórki pozbawione jądra giną w krótkim czasie. Niektóre komórki mają więcej niż jedno jądro.Twory wielojądrne , powstałe przez zanik błon komórkowych , komórek macierzystych nazywamy zespólniami lub syncytiami . Komórczaki powstają poprzez wielokrotne podziały jądra bez podziału komórki.Kształt jądra uzależniony jest od kształtu komórki.Wielkość zależy od wielkości D.N.A. i białek w jądrze .Jądro wykonuje obroty dookoła własnej osi i ruchy wędrujące. Wnętrze jądra oddziela od cytoplazmy białkowo-lipidowa błona jądrowa. Poprzez pory w tej błonie , do cytoplazmy przenoszone są tylko fragmenty R.N.A i D.N.A nie opuszcza jądra.Rolą jądra jest przechowywanie informacji zawartej w D.N.A , jej powielanie w procentach podziału komórki , a także kontrolowanie całości metabolicznej komórki dzięki kopiowaniu fragmentów D.N.A.(kopiowane są odcinki R.N.A) odpowiednich dla syntezy potrzebnych enzymów. c) Cytoplazmatyczny system wakularny Tworzą go : -Błona jądrowa -Siateczka sródplazmatyczna (ER) -Aparat Goldiego W związku z systemem wakuolarnym pozostają : -Lizosomy -Wodniaczki C1) Siateczka Śródplazmatyczna to system koralików i spłaszczonych pęcherzyków zwanych cysternami.Jest to struktura dynamiczna to znaczy jej stan jest ścisle związany ze stanem czynnościowym komórki. Niektóre partie błony siateczki magą być pokryte z zewnątrz rybosomami partie ER ziarnistej wraz z obszarem cytoplazmy ,które zajmują noszą nazwę ergastoplazmy . Jest dobrze rozwinięte w komórkach intensywnie syntetyzujących białko. Siateczka śródplazmatyczna gładka rozwija się w komórkach zmuszonych do czynności detoksykacyjnych .Poza tym ER spełnia szereg najróżniejszych funkcji podporową w stosunku do koloidalnych struktur cytoplazmy, transportową w stosunku do R.N.A na drodzę z jądra do cytoplazmy , regulacyjną odnośnie do wymiany między systemem wakuolarnym i cytoplazmą podstawową , co wyraża się istnieniem aktywnego transportu przez jego błony ,fagocytozy i pinocytozy .ER jest prawdopodobnie samodzielnym systemem cyrkulacyjnym komórki . Funkcje te są możliwe dzięki enzymom zawartym w błonach ER . Błony ER tworzą się i zanikają w sposób ciągły , przy czyn budowa błon przebiega od ziarnistych do gładkich. C2)Aparat Goldiego składa się z diktiosomów – zlokalizowanych najczęściej dookoła jądra . Wdiktiosomach występują błony ułożone podobnie do stosików talerzy.W strukturach Goldiego odbywa się sortowanie i dojrzewanie białek i lipidów , modyfikacje reszt cukrowych glikoprotein i glikolipidów ,synteza polisacharydów : glikozoaminoglihomów , hemicelulozy ,pektyny.Struktury błoniaste są strukturami dynamicznymi ,odbywa się między nimi przepływ substancji zawartych wewnątrz kanałów i pęcherzyków oraz błon. C3)Lizosomy pozostają w genetycznym związku z aparatem Goldiego . Są to pęcherzyki otoczone pojedyńczą półprzepuszczalną błoną .Zawierają około dwudziestu enzymów hydrolizujących ,czynnych przy …….. . Stanowią one układ trawienny i resorbcyjny komórki .Jeżeli błona lizosomu zostawi zniszczone to wydalające się enzymy trawią wszystko po drodze .Trawiąc ciało obce stają się wodniczkami trawiącymi . Rodzaje Lizosomów : -Trawienne – rozkład substancji -Magazynujące -….Rozkład obumarłych składników cytoplazmy podjednostek (małej i dużej). Obie podjednostki są zbudowane z białek i R.N.A D)Rybosomy występują w ziarnistym ER również w jądrach jądrach mitochondriach .Oraz swobodnie w cytoplazmie .Sąt o drobne ciałka ,żłożone z dwu podjednostek , podjednostek różnej wartości i sedymentacji .Licznie występują w komórkach intensywnie syntezujących białko.Zawierają rybosomy R.N.A (rR.N.A) , białko , w stosunku prawie 1:1i czasem niewielkie ilości lipidów . W obecności mR.N.A , aminokwasów , energii , enzymów enzymów tR.N.A ,prowadzą synteza swoistych białek jak zwykle w ……… 5-6 rybosomów , osadzonych na nitce mR.N.Azespół taki nosi nazwę polirybosomu. E)Cytoplazma podstawowa – zajmuje miejsce wewnątrz plaznolemy bez przestrzeni odgraniczonych siateczką śródplazmatyczną .O właściwościach fizycznych cytoplazmy decydują składniki włókienkowe (białko i kwasy nukleinowe) i woda . Wspomniane struktury włókienkowe mogą łączyć się , tworząc „rusztowanie”.W innych sytuacjach drobinki te mogą przesuwać się swobodnie w stosunku do siebie . Cytoplazma może przyjmować postać żelu lub ……… . Jest więc wkładem koloidalnym .Strefa zewnętrzna , bardziej sztywna to egzoplazma .Wnętrze komórki wypełnia plazma o konsystencji żelu (bardziej płynna , zawierająca ziarnistości ) tak zwaną endoplazmę. F) Centrum komórkowe (Centrole) – W pobliżu jądra komorkowego , znajduje się , obszar nieco gęstej cytoplazmy (centrosfera), pozbawiony uformowanych składników komórki . Ma on strukturę promienistą zawiera dwie centriole , tworzące razem diplosom . Liczba centrów komórkowych odpowiada liczbie jąder . Centrum komórkowe odpowiada za ruch wewnątrz komórkowy . Odgrywa istotną rolę w procesie formowania wrzeniowe podziałowego komórki zwierzęcej .Wyznaczają bieguny komórki podczas jej podziału . G)Mitochondrium – Stanowią one znaczną część komórki ,są równomiernie rozmieszczone w cytoplazmie .Mają charakterystyczną budowę wewnętrzną.Jch ścianę tworzą dwie błony elementarne .Błona wewnętrzna jest pofałdowana , przez co powstają grzebienie mitochondrialne ,dzielące wnętrze mitochondrium ma wiele komórek .Funkcją jest rozkład kwasów tłuszczowych do CO2 i H2Oprzy użyciu O2 wyzwalające się w trakcie tych procesów energia ulega zmagazynowaniu w wiązaniach A.T.P i może być zużyta , w miarę potrzeba na działalność biologiczną komórki . Poza tym współdziałają w syntezie białek ,fosfolipidów i kwasów tłuszczowych , dzięki zawartości odpowiednich enzymów .Mitochondria mogą gromadzic się w miejscach miejscach większej intensywności procesów metabolicznych w komórce .

Dodaj swoją odpowiedź