MOLE oblicz ile gramów tl.glinu przereaguje z kwasem solnym w reakcji powstawania 2.67g chlorku glinu

MOLE oblicz ile gramów tl.glinu przereaguje z kwasem solnym w reakcji powstawania 2.67g chlorku glinu
Odpowiedź

Al2O3 + 6HCl ---> 2AlCL3 + 3H2O   102g tlenku glinu --- 267g chlorku glinu X --- 2,67g chlorku glinu X=1,02g Al2O3 przereaguje  

Dodaj swoją odpowiedź