1.Ile gramów roztworu 60% można otrzymać rozpuszczając 300 g soli 2. Ile gramów soli kuchennej i ile gramów wody znajduje się w 350 g roztworu 20%

1.Ile gramów roztworu 60% można otrzymać rozpuszczając 300 g soli 2. Ile gramów soli kuchennej i ile gramów wody znajduje się w 350 g roztworu 20%
Odpowiedź

1. Cp=ms/mr x 100% 0,6=300/mr mr=300:0,6 mr=500g roztworu można otrzymać   2. 0,2=ms/350 ms=70g soli 350-70=280g wody

Dodaj swoją odpowiedź