z iloma gramami siarki należy zmieszać 20g Fe aby powstający po reakcji siarczek FeS nie był zanieczyszczony żądnym z substratów?

z iloma gramami siarki należy zmieszać 20g Fe aby powstający po reakcji siarczek FeS nie był zanieczyszczony żądnym z substratów?
Odpowiedź

Na podstawie wzoru FeS wynika że jeden mol żelaza łączy się z jednym molem siarki. Obliczamy ile moli stanowi 20 g Fe M molowa Fe = 56g/mol m Fe = 20g n=? n=m/M molowa n=(20g)/(56g/mol) n=0,36 mola Obliczamy masę siarki 0,36 mola żelaza łączy się z 0,36 molem siarki n siarki=0,36 mola M molowa siarki= 32 g/mol m=? m=n·M molowa siarki m=0,36 mola ·32 g/mol m=11,52 g ODP.Czysty związek FeS zawiera 20g żelaza i 11,52g siarki.

Dodaj swoją odpowiedź