Ćw puls życia do biologi klasa 1  zadanie 4/13,6/9,2/7,5/1 prosze o pomoc : >

Ćw puls życia do biologi klasa 1  zadanie 4/13,6/9,2/7,5/1 prosze o pomoc : >
Odpowiedź

P:4/13 1 obrazek: Tkanka 2 Pod nim: Komórka 1 Żaba: Organizm 5 Obok żaby na górze: Narząd 3 Pod narządem: Układ narządów 4 P:6/9 Rybosom - uczestniczy w procesie powstawania białek, Mitochondrium - Jest miejscem uwalniania energii niezbędnej do życia komórki, Wodniczka - Przechowuje niepotrzebne czasowo subst. oraz wodę i sole mineralne, Błona komórkowa - (-) Ściana komórkowa - Reguluje transport subst. do wnętrza oraz na zewnątrz komórki, Chloroplast - Odgrywa ważną rolę w procesie fotosyntezy, Jądro komórkowe - Zawiera materiał genetyczny, który odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie komórki. P:2/7 Ściana komórkowa - salmonella, dąb, pieczarka, Jądro komórkowe - wilk, dąg, pieczarka, Jedna duża wodniczka - dąb, Mitochondrium - wilk, dąb, pieczarka, Chloroplast - dąb. P: 5/6 a) Czy nasiona rzeżuchy wykiełkują w niskiej temperaturze? b) Nasiona w niskiej temperaturze nie kiełkują. c) Zestaw II, ponieważ sprawdzono czy nasiona wykiełkują w niskiej temperaturze.

4/13   2-tkanka                               1-komórka 5-organizm 3-narzą                                 4-układnarządów   6/9 Rybosom-uczestniczy w procesie powstawania białek mitochondrium-jest miescem uwalniania energii niezbędnej do życia  komórki. wodniczka-Przehowuje nie potrsebne czasowosubstancje oraz wodę i sole mineralne. błona komórkowa-reguluje transport substancji do wn etrza orazna zewnątrz komrki. ściana komórkowa- reguluje transport substancji do wnetrza orazna zewnątrz komrki. chloroplast-odgrywa ważną rolę w procesie fotosyntezy jądro komórkowe- zawiera materiał genetyczny, który odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie komórki.   2/7 Ściana komórkowa- pieczarka , salmonella dąb jdro komórkowe- pieczarka, wilk, dąb jedna duża wodniczka- dąb mitochądria- pieczarka, wilk, dąb chloroplasty- dąb   5/1 1. Cytologia 2. Histologia 3. Anatomia 4. Genetyka

Dodaj swoją odpowiedź