Temat rozprawki: udowodnij ze oświecenie było wiekiem rozumu teza:uważam ze oświecenie jest wiekiem rozumu... PROSZE NIE SCIAGAC Z INTERNETU!

Temat rozprawki: udowodnij ze oświecenie było wiekiem rozumu teza:uważam ze oświecenie jest wiekiem rozumu... PROSZE NIE SCIAGAC Z INTERNETU!
Odpowiedź

sądzę, że oświecenie objęło wiele dziedzin życia ludzkiego. Były nimi: nauka, oświata, religia, a nawet obyczaje i polityka. Ludźmi oświeconymi byli duchowni, arystokraci, burżuazja, a także koronowane głowy. Upowszechniły się rozmaite formy życie umysłowego i towarzyskiego. Ludzie zaliczani do elity skupiali się w modnych wówczas klubach i salonach literackich. Powstawały również akademie i towarzystwa naukowe, skupiając myślicieli, naukowców, arystokrację z różnych krajów Europy. Głębokie zmiany dokonały się także na polu wychowania i oświaty. Pedagodzy oświeceniowi dostrzegli, jak wiele w życiu człowieka zależy od tego, jakie było jego dzieciństwo. Wskazywano na potrzebę kształcenia dzieci od wczesnych lat.

Dodaj swoją odpowiedź