znajdź wzór funkcji liniowej,której wykres przechodzi przez punkt A=(-2;-3): a)jest równoległy do wykresy funkcji f(x)=3x-7 b)przecina oś OY w punkcie (0,1) c)przecina oś OX w punkcie (4,0) d)przechodzi przez punkt B=(4,9)

znajdź wzór funkcji liniowej,której wykres przechodzi przez punkt A=(-2;-3): a)jest równoległy do wykresy funkcji f(x)=3x-7 b)przecina oś OY w punkcie (0,1) c)przecina oś OX w punkcie (4,0) d)przechodzi przez punkt B=(4,9)
Odpowiedź

A(-2;-3) a) y=3x-7 a=3   y=3x+b -3=3×-2+b -3=-6+b b=-3+6 b=3   y=3x+3 b] y=ax+b -3=-2a+b 1=0×a+b b=1 -3=-2a+1 2a=1+3 a=4:2=2   y=2x+1 c] -3=-2a+b 0=4a+b b=-4a -3=-2a-4a 6a=3 a=3/6=½ b=-4×½=-2   y=½x-2 d] 9=4a+b -3=-2a+b   b=9-4a -3=-2a+9-4a 6a=9+3 a=12:6=2 b=9-4×2=1   y=2x+1

Dodaj swoją odpowiedź