Z kąt wzieła się polska nazwa tlenu?  

Z kąt wzieła się polska nazwa tlenu?  
Odpowiedź

Łacińska nazwa tlenu oxygenium (z gr. oksy – kwaśny, gennao – rodzę), wprowadzona została przez Antoine Lavoisiera. Polską nazwą "tlen" (od słowa "tlić") zaproponował Jan Oczapowski przed rokiem 1851 i została ona zaakceptowana przez większość polskiego środowiska chemicznego w ciągu ok. 10 lat. Wcześniejsza polska nazwa "kwasoród" była dosłownym tłumaczeniem łacińskiej, a wprowadził ją Jędrzej Śniadecki.  

Polską nazwe "tlen" ( od słowa tlić) zaproponował uczony Jan Oczapowski. W roku 1851.I ta nazwa została zaakceptowana przez środowsko i została do dzisiaj.

Dodaj swoją odpowiedź