Cialo poruszajac sie ruchem jednostajnie przyspieszonym przebylo w szostej sekundzie ruchu drogę s=22m. Jaką drogę przebylo w pierwszych szesciu sekundach ruchu, a jaka w nastepnych szesciu sekundach? Prędkosc początkowa wynosila zero.

Cialo poruszajac sie ruchem jednostajnie przyspieszonym przebylo w szostej sekundzie ruchu drogę s=22m. Jaką drogę przebylo w pierwszych szesciu sekundach ruchu, a jaka w nastepnych szesciu sekundach? Prędkosc początkowa wynosila zero.
Odpowiedź

Jeżeli wartośc predkosci poczatkowej wynosi zero to wartosc predkosci w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym w chwili t(od rozpoczęcia ruchu) obliczamy ze wzoru v=a * t  

Dodaj swoją odpowiedź