Historia miłości Ligii i Winicjusza w punktach.

1. Spotkanie Ligii u Aulusów i miłośc od pierwszego wejrzenia.
2. Rozmowa z Petroniuszem.
3. Wspólna wizyta u Aulusów.
4. Uczta u cezara.
5. Nachalnośc Winicjusza.
6. Wysłanie Ligii do domu Winicjusza przez Popeę.
7. Odbicie przez Ursusa z rąk niewolników.
8. Poszukiwanie Ligii przez Cilona na prosbę Winicjusza.
9. Oskarżenie Ligii o smierc małej Augusty.
10. Potajemne uczestnictwo Winicjusza i Chilona w obrzędach chrześcijan.
11. Porwanie Ligii.
12. Śmierc.
13. Zranienie Winicjusza.
14. Opieka Galuka i Ligii nad rannym.
15. Poczatki przemoany Winicjusza.
16. Przeprowadzka Ligii.
17. Zmiana stosunku Winicjusza do niewolników.
18. Oświadzcyny.
19. Wyjazd Winicjusza z Neronem do Ancjum.
20. Miłosna korespondencja Winicjusza do Ligii.
21. Pozar Rzymu poszukiwanie Kalliny przez Marka.
22. Dobre wieści z ust Chilona.
23. Odwidziny chrześcijan przez Winicjusza.
24. Spotkanie z Ligią.
25. Przyjęcie chrztu przez Winicjusza.
26. Oskarżenie chcrześcijan o podpalenie Rzymu.
27. Próba odwiedzin Ligii w więzieniu.
28. Podjęcie przez Marka pracy grabarza.
29. Nieudana próba wyniesienia Ligii.
30. Ligia w innym więzieniu i pożegnanie z Markiem.
31. Wejście na arenę Ursusa i Ligia na rogach byka.
32. Wygrana walka Ursusa z bykiem.
33. Ocalenie bohaterów.
34. Powrót Ligii do zdrowia.
35. Wyjazd boharerów na Sycylię.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Historia miłości Winicjusza i Ligii. Etapy rozwoju uczucia. - Opisz w punktach po kolei i wyczerpująco.

Historia miłości Winicjusza i Ligii. Etapy rozwoju uczucia. - Opisz w punktach po kolei i wyczerpująco....

Język polski

Historia miłości Winicjusza i Ligii w punktach. PILNE!!! daję naj

Historia miłości Winicjusza i Ligii w punktach. PILNE!!! daję naj...

Język polski

"Quo vadis" streszczenie w punktach (notatka)

Świat przedstawiony miejsce akcji - Rzym, Ancjum, Sycylia,

Czas akcji
- czasy Nerona, lata 63-66 rok 68

Epilog wydarzenia (czas akcji)
- przybycie Winicjusza do Rzymu po zawarciu pokoju z Armenią 63,
- poż...