Wady i zalety promieniotwórczości. (Pracę wykonaj w sesj naukowej.)

Wady i zalety promieniotwórczości. (Pracę wykonaj w sesj naukowej.)
Odpowiedź

Odp. Zjawisko to odkrył Becquerelle w 1886 roku. Stwierdziła , że jest to przemiana jąder atomu danego pierwiastka, w jądra atomów innych pierwiastków na drodze emisji cząsek (alfa- jądro atomu helu), beta (emisja elektronów lub pozytonów), emisja "gamma", emisja energii wewnątrz jądrowej, która nie zmienia stanu atomu pierwiastka. Zacznijmy od zalet: - stosowanie izotopów do datowania (np. określania wieku skamieniałości); - defekcja izotopowa (stwierdzanie wad , w konstrukcjach mealowych); - zastosowanie radiochemii w medycynie(określanie stanów rakotwórczych, określanie funkcjonowania enzymów i hormonów); - uzyskiwanie energii np. w reaktorach jądrowych (235,92U), - badanie mechanizmów reakcji chemicznych. Wady: - wykorzystywanie energii jądrowej np. (uranu lub plutonu ) do celów strategicznych; - działanie promieniowania  na funkcjonowanie organizmu np. układu krwońośnego , centralnego (neerwowego), imunicyjnego(odporność organizmu); -bezpłodność; -zanieczyszczenie środowiska.

Dodaj swoją odpowiedź