Które bariery osadnicze są przyczyną małej gęstości zaludnienia: a) Grenlandii b)Niziny Amazonki c)Sahary d)Tybetu   Do każdego regionu podaj uzasadnienie!

Które bariery osadnicze są przyczyną małej gęstości zaludnienia: a) Grenlandii b)Niziny Amazonki c)Sahary d)Tybetu   Do każdego regionu podaj uzasadnienie!
Odpowiedź

Grenlandia -75% wyspy pokrywa lodowiec. Klimat zimny i suchy. Nizina amazonki - obfite opady, słabo zagospodarowana.   Sahara - Ze względu na warunki pustynne (piaski, susza, ograniczony dostęp do wody) nie ma tam odpowiednich warunków do rozwoju życia   Tybet: - małe opady - duże amplitudy temperatur - słabe gleby dla rolnictwa - tereny położone na dużej wysokości    

Dodaj swoją odpowiedź