Wszystkie wydarzenia i słowa , przez które Bóg objawił się człowiekowi nazywamy?

Wszystkie wydarzenia i słowa , przez które Bóg objawił się człowiekowi nazywamy?
Odpowiedź

Takie wydarzenia nazywamy Cudami

Wszystkie wydarzenia i słowa , przez które Bóg objawił się człowiekowi nazywamy cudami

Dodaj swoją odpowiedź
Religia

Różne ciekawostki religijne...

Wszystkie wydarzenia i słowa, przez które Bóg objawił się człowiekowi, nazywamy historia zbawienia. Jest to historia miłości Boga do człowieka.
Jestem wezwany do świętości na wzór Pana Jezusa, to znaczy do ofiarowania siebie Bogu i ...