na mapie w skali 1:25000 odległość między dwoma miejscowościami wynosi 20,5cm. jaka jest rzeczywista odległość między tymi miejscowościami? odpowiedź wyraź w km.

na mapie w skali 1:25000 odległość między dwoma miejscowościami wynosi 20,5cm. jaka jest rzeczywista odległość między tymi miejscowościami? odpowiedź wyraź w km.
Odpowiedź

1cm na mapie to 0.25 km w rzeczywistości 1cm-0.25 20.5-x x=5.125

Dodaj swoją odpowiedź