Podaj jakie konsekwencje dla populacji wiąża się z przedstawiającymi modelami rodzin? a) rodzice + 3 dzieci b)rodzice + 1 dziecko

Podaj jakie konsekwencje dla populacji wiąża się z przedstawiającymi modelami rodzin? a) rodzice + 3 dzieci b)rodzice + 1 dziecko
Odpowiedź

a) wyż demograficzny - wzrost liczby ludności b) niż demograficzny - spadek liczby ludności

Dodaj swoją odpowiedź