Sformułuj i wyjaśnij zależność struktury wieku od poziomu rozwoju gospodarczego państwa. błagam, na dziś!

Sformułuj i wyjaśnij zależność struktury wieku od poziomu rozwoju gospodarczego państwa. błagam, na dziś!
Odpowiedź

Tam, gdzie przyrost naturalny jest mały, a społeczeństwo składa się głównie z ludzi w wieku od 30 do 60 lat, państwo jest o wiele bardziej rozwinięte. Ludzie pracują tam bardziej wydajnie i mają większe doświadczenie.   Natomiast w krajach, gdzie młode społeczeństwo stanowi około 30% całej ludności, a śmiertelność osób jest duża (przykład Afryki), rozwój gospodarczy jest badzo spowolniony.   Pozdrawiam :)    

Dodaj swoją odpowiedź