przyczyny konfliktu palestyńsko-izraelskiego

przyczyny konfliktu palestyńsko-izraelskiego
Odpowiedź

 -Każda ze stron czuje się uprawniona ze względów historycznych do władania niewielkim terytorium dzisiejszego Izraela.  -Zewnetrzne środowisko próbujące znaleźć kompromis pozostaje podzielone.    

Dodaj swoją odpowiedź