a)(-a+b)2 b)(-x2+1)2 c)(-xy+5)2 d)(-2+abc)2 e)(-3-y)2 f)(-m-n)2 g)(-a2-b2)2 tam gdzie są 2 to jest kwadrat

a)(-a+b)2 b)(-x2+1)2 c)(-xy+5)2 d)(-2+abc)2 e)(-3-y)2 f)(-m-n)2 g)(-a2-b2)2 tam gdzie są 2 to jest kwadrat
Odpowiedź

w załączniku : )    : )  : )  : )  : )  : )

a)(-a+b)²=a²-2ab+b²   b)(-x²+1)²=x⁴-2x+1   c)(-xy+5)2=x²y²-10xy+25   d)(-2+abc)²=4-4abc+a²b²c²   e)(-3-y)²=9-6y+y²   f)(-m-n)²=m²-2mn+n²

Dodaj swoją odpowiedź