Oblicz pole wycinka koła o mierze 3 cm wyznaczonego przez kąt środkowy o mierze 280 stopni

Oblicz pole wycinka koła o mierze 3 cm wyznaczonego przez kąt środkowy o mierze 280 stopni
Odpowiedź

α=280°---kat srodkowy  wycinka kola r=3cm---promień wycinka koła P=? P=α/360°·πr² P=280°/360°·π·(3cm)² P=7/9·π·9cm² P=7πcm² odp:Pole tego wycinka kola  wynosi 7πcm²

r=3cm α=280°   P=α*(πr²/360°)   P=280° *(π*3²/360°)= (280°*9π) /360°= 7π [cm²]

Dodaj swoją odpowiedź