Prosze o wykonania zadan z cwiczen geometrycznych matematyka z plusem Strona 28 zadania 4, 5 i strona 29 zadanie 7 W zalaczniku daje skan stron z czwiczen Daje naj czyli 27pkt :D  

Prosze o wykonania zadan z cwiczen geometrycznych matematyka z plusem Strona 28 zadania 4, 5 i strona 29 zadanie 7 W zalaczniku daje skan stron z czwiczen Daje naj czyli 27pkt :D  
Odpowiedź

p= 4,5cm kwadratowego p=450 mm kwadratowego   p=2 cm   kwadratowego p=200mmkwadratowego   p=4cm kwadtatowe p=400mmkwadratowe   a) 1cmkwadratowy 100mm   kwadratowy 8cm`kwa 800mm kwa 6,3cm kwa 630mm kwa b)   1dm kwa 100cm kwa 23dm kwa 2300cm kwa 4,7 dm kwa 470cm kwa c) 1m kwa 10000cm kwa 7m kwa 70000cm kwa 2,5m kwa 25000 cm kwa   d)   1km kwa 1000000m kwa 20km kwa 20000000m kwa 3,5 km kwa 3500000m kwa   zad.7   1 ha 10000m kwa 1a 100m kwa 1ha 100a   a)   7ha 700 a 2 ha 20000m kwa 0,6 ha 6000m kwa   b)   500m kwa 5 a 1200m kwa 0,12 ha 250m kwa 2,5 a   c)   10,5 ha 1050a 105000m kwa 0,09ha  9a 900m kwa 0,17ha 17a 1700m kwa

4.Oblicz pola w cm zamień cm2 na m2. 5. 1cm2=100mm2 1m2=10000cm2 8cm2=800mm2     7m2=70000cm2 6,3cm2=630mm2  2,5m2=25000cm2 1dm2=100cm2      1km2=1000000m2 23dm2=2300cm2   20km2=20000000m2 4,7dm2=470dm2    3,5km2=3500000m2 6 Posegreguj od najmniejszego do największego po zamienieniu jednostek. 7.7ha=700a     500m2=5m2 2ha=20000m2  1200m2=0,12ha 0,6ha=6000m2  250m2= 2,5a 10,5ha=1050a=105000m2 0,09ha=9a=900m2 0,17ha=17a=1700m2 8.a)koz.)7,5a=7500m 12*7500=90000zł jezioro) 8*2000=16000zł teren rol.) 16,5ha=165000m2*0,50=82500zł 235000m2*0,8=188000zl 12ha=120000m2*1,5=180000 stawy)4ha=40000m2*1,5=60000 1,5ha=15000m2*1=15000dol 28a=2800m2*20=56000zł

Dodaj swoją odpowiedź