Odległość środków dwóch okręgów wynosi 4r. Promień jednego z nich jest równy r. Jaka powinna być długość promienia drugiego okręgu, aby okręgi te: a) były stycznie zewnętrznie, b) przecinały się w dwóch punktach?

Odległość środków dwóch okręgów wynosi 4r. Promień jednego z nich jest równy r. Jaka powinna być długość promienia drugiego okręgu, aby okręgi te: a) były stycznie zewnętrznie, b) przecinały się w dwóch punktach?
Odpowiedź

a)R=3r b)3r

Dodaj swoją odpowiedź