Rozwiąż układy równań motodą podstawiania. 3m+n=9 { 2m-5n=-11     4a-2=b { 3a+7b=1,5   5x=4-2y { 4x+y=3

Rozwiąż układy równań motodą podstawiania. 3m+n=9 { 2m-5n=-11     4a-2=b { 3a+7b=1,5   5x=4-2y { 4x+y=3
Odpowiedź

3m+n=9 { 2m-5n=-11 n=9-3m { 2m-5(9-3m)=-11 n=9-3m { 2m-45+15m=-11 n=9-3m { 2m+15m=-11+45 n=9-3m { 17m=34           |:17 n=9-3m { m=2 n=9-2 { m=2 n=6 { m=2       4a-2=b { 3a+7b=1,5 4a-2=b { 3a+7(4a-2)=1,5 4a-2=b { 3a+28a-14=1,5 4a-2=b { 31a=1,5+14 4a-2=b { 31a=15,5         |:31 4a-2=b { a=0,5 4 x 0,5-2=b                        (w tym przypadku x to razy) { a=0,5 2-2=b { a=0,5 b=0 { a=0,5         5x=4-2y { 4x+y=3 5x=4-2y { y=3-4x 5x=4-2(3-4x) { y=3-4x 5x=4-6+8x { y=3-4x 5x-8x=4-6 { y=3-4x -3x=-2     |:(-3) { y=3-4x x=2/3                   (w tym przypadku / to jako ułamek) { y=3-2/3 x=2/3 { y=2(dwie całe) 1/3

3m+n=9 ( 2m-5n=11-->m=5,5-2,5n 3(5,5-2,5n)+n=9 ( m=5,5-2,5n 16,5-7,5n+n=9 ( m=5,5-2,5n n=3 ( m=5,5-2,5n=5,5-2,5*3=-2                      n=3; m=-2   4a-2=b ( 3a+7b=1,5 4a-2=b ( 3a+7(4a-2)=1,5 4a-2=b ( 3a+28a-14=1,5 4a-2=b ( 31a=-15,5 4a-2=2 ( a=0,5 b=4*0,5-2=2-2=0 ( a=0,5                 a=0,5: b=0   5x=4-2y ( 4x+y=3-->y=3-4x 5x=4-2(3-4x) ( y=3-4x 5x=4-6+8x ( y=3-4x -3x=-2 ( y=3-4x x=2/3 ( y=3-4*2/3=1/3 x=2/3 ( y=1/3        x=2/3; y=1/3

Dodaj swoją odpowiedź