1.Łączenie pól w wielkie pastwiska(9 liter) 2.Papier wartościowy umożliwiający nabywanie towarów(6 liter) 3.Duże przedsiębiorstwo, w którym produkty były robione ręcznie(11 liter)]  

1.Łączenie pól w wielkie pastwiska(9 liter) 2.Papier wartościowy umożliwiający nabywanie towarów(6 liter) 3.Duże przedsiębiorstwo, w którym produkty były robione ręcznie(11 liter)]  
Odpowiedź

1. grodzenie 2. weksel 3. manufaktura

Dodaj swoją odpowiedź