Ćw. z historii do 1 gimnazjum ze str. 66-69.  2 tematy. 1 to Cesarstwo Rzymskie a 2 Życie w wiecznym mieście.

Ćw. z historii do 1 gimnazjum ze str. 66-69.  2 tematy. 1 to Cesarstwo Rzymskie a 2 Życie w wiecznym mieście.
Odpowiedź

zad.1 zaznaczyć x kratka 1,2,4,7,8 zad.2   cesarz-władca panujący w cesartwie. -Romanizacja- proces przejmowania przez ludy podbite kultury Rzymskiej. -Pax romana-pokój obowiązujący na ziemiach opanowanych przez Rzymian. August-Przydomek nadany Oktawianowi. Wał Hadriana-Rzymskie umocnienie w Brytanii. Zad 3 czerwonym zaznacz Mauretanie,Dacje,Arabie. Kolorem zielonym zaznacz Karnutum. Kolorem niebieski zaznacz od kropki Karnutum w górę. Zad 4. Brytania-złota,wyroby włokiennicze,inne metale. Egipt-w.włokiennicze,papirus Azja-Marmur,wino,srebro. Hiszpania-żelazo,marmur,srebro.

Dodaj swoją odpowiedź