Jakie skutki dla społeczeństwa miał epizod reformacyjny?

Jakie skutki dla społeczeństwa miał epizod reformacyjny?
Odpowiedź

-Rozłam w kościele chrześcijańskim: oddzielenie się Kościołów protestanckich (np. ewangeliczno-augsburski, czyli luterański; Kościół kalwiński, anabaptyści, anglikanie itd.) od Kościoła katolickiego -Wojny religijne, toczone na terenie m.in. Niemiec i Francji, liczne prześladowania ze strony wielu uczestników walki -Uniezależnianie się od papieża i hierarchii kościelnej w państwach protestanckich -Powstanie dwóch nurtów kultury na terenie Europy Zachodniej, Środkowej i Północnej -Biblia w języku narodowym -Wzrost znaczenia idei tolerancji (m.in. w Koronie Królestwa Polskiego) -Upadek uniwersalizmu religijnego i kulturowego -Podział Europy na kraje katolickie i protestanckie -Podział polityczny i religijny Niemiec

Dodaj swoją odpowiedź