skreśl czasowniki w niepoprawnej formie: wszedł/weszedł lubiałam/lubiłam  wziąść/wziąć włanczaliśmy/włączaliśmy zamknąłem/zamkłem uklękłem/uklęknąłem podjąłem/podjęłem

skreśl czasowniki w niepoprawnej formie: wszedł/weszedł lubiałam/lubiłam  wziąść/wziąć włanczaliśmy/włączaliśmy zamknąłem/zamkłem uklękłem/uklęknąłem podjąłem/podjęłem
Odpowiedź

Czasowniki ,które musisz skreślić: weszedł, lubiałam, wziąść, włanczaliśmy, zamkłem, uklękłem, podjęłem.

Dodaj swoją odpowiedź